Close
Foreningen Staten i hele Danmark
– nye veje til et land i balance Det er et iøjnefaldende problem, at Danmark er ved at blive trukket skævt, så både beslutningskompetence og statslig opgaveløsning centraliseres i hovedstaden. Sådan behøver det ikke at være. Næsten 3 års indsamling af erfaringer fra ind- og udland viser, at vi med fordel kan vælge en anden politik, der fremmer placering af statslig opgaveløsning, der hvor den spiller bedst sammen med de lokale og regionale kompetencer. Det vil både være mere effektivt og samtidigt være med til at udvikle regioner og lokalområder. Det vil gøre det lettere at fastholde unge efter endt uddannelse, at tiltrække private virksomheder og understøtte innovation og offentligt-privat samarbejde. I Storbritannien i 00’erne blev 26.000 arbejdspladser på styrelsesniveau flyttet ud af London med succes. Det kræver imidlertid, at regioner og kommuner udenfor hovedstaden står sammen om at kræve en anden national politik. De skal ikke kæmpe indbyrdes om smulerne, der placeres uden for hovedstaden. I dag har finansministeriet og moderniseringsstyrelsen en dominerende indflydelse på placering af statslig opgaveløsning ved hjælp af regnemodeller, som ingen udefra har indsigt i. Debatten skal være åben, og regeringen og folketingspolitikere skal forstå, at vi ønsker en politik, der kommer hele Danmark til gode. Det kræver stor folkelig opbakning. Over hele landet er organisationer, kommuner og virksomheder i gang med at tilslutte sig foreningen. Vi vil også gerne have dig med.
Indmeldelse
Støt foreningens arbejde og tilmeld dig her. Du vil modtage en registreringsmail indenfor et døgn.

Navn:

Email:

Postnummer:

Foreningens vedtægter

I dokumentet herunder finder du foreningens vedtægter, godkendt ved den stiftende generalforsamling d. 23. februar 2015. Vedtægterne beskriver mål og midler for indsatsen, og hvordan dialoggrupper over hele landet får en stor betydning for at synliggøre og invitere til foreningens aktiviteter. Bemærk formålet (s. 3): “…at bidrage til, at der træffes beslutninger om at sikre et land i balance med særligt fokus på at placere statslig opgaveløsning uden for hovedstadsområdet”.

Vis dokument

Kontingent

A-medlemsskaber: Kommuner: Årligt 25 øre pr. indbygger. Regioner: 50.000,- kr. årligt. B-medlemsskaber: Mindre forening (Op til 100 medlemmer eller under omsætning på under 50 000,- kr. ): 400,- kr. /året

Mellemstor forening: (Over 100 medlemmer og over en omsætning på 50.000 kr. men under 1. Mio): 1000,- kr.

Stor forening: (Over 1000 medlemmer og over 1 mio. kr.): 50 øre pr medlem. Maximum: 10.000 kr.

Private virksomheder: 1000 kr. årligt. Mikrovirksomheder (0-9 ansatte): 400 kr. årligt C-medlemsskaber: Privatpersoner: 100 kr. årligt.

Vis dokument

Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer repræsenterer hele landet, på tværs af politiske holdninger og erhverv, samlet for at bidrage til et land i balance. For en komplet liste af bestyrelsesmedlemmer samt deres kontaktoplysninger, følg venligst nedenstående link.

Vis liste